Vi låter Penny Advisor fungera som vår egna overhead

Genom att allting som går att automatisera fungerar smärtfritt så kan vi lägga det vi sparar i pengar på bokföring på avlastning för t.ex. lönehantering, anställningsavtal och stöd vid hyresförhandlingar m.m. Eftersom vi är tre delägare så har vi dessutom fått hjälp med att strukturera våra interna avräkningar som uppstod vid förvärvet. Man kan nästan säga att Penny Advisor är en lika stor del av vår restaurang som oss själva idag.

Roland Olsson

Quai By The Sea, Lidingö